Home
The causes and effects of SmogBelastingen
How Acid Rain is formed and how to reduce itAdministratie
The main producers of poluting gassesBedrijfsadvies
GM crops are they safeFreelance
A place to leave you comments on this layoutBack to the list of layouts page
Back to the Site Home Page
My first example of the fixed width layout with header and footerMy second example of the semi-fluid layout with header, footer and two columnsContact
helpende hand
Uw helpende hand

My last example of the semi-fluid layout with header, footer and four columns
Daar heeft u iets aan !    

Periodieke en jaarlijkse cijfers

Als ondernemer wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Hoeveel omzet maakt u, hoeveel kosten,
hoeveel winst en hoeveel belasting moet u daarover betalen.
Deze informatie wilt u niet aan het einde van het jaar ontvangen, maar vooral tussentijds wilt u deze
gegevens. U zult lopende het jaar immers reeds geld moeten reserveren dat u als belasting dient af
te dragen.


Periodieke cijfers

Indien wij uw BTW-aangifte en aangifte Inkomstenbelasting verzorgen dan krijgt u automatisch bij
iedere BTW aangifte van ons een overzicht met daarin:
  • omzet gerubriceerd naar soort omzet
  • kosten gerubriceerd naar soort kosten
  • af te dragen omzetbelasting
  • schatting aangifte inkomstenbelasting

Op deze wijze heeft u periodiek (meestal per kwartaal) inzicht in uw bedrijfssituatie en weet u
hoeveel geld u dient te reserveren om aan uw belastingverplichtingen te kunnen voldoen.
Daarmee voorkomt u onaangename verassingen door aan het einde van het jaar geconfronteerd te
worden met (onverwachte) hoge aanslagen. Bovendien geeft het ons gedurende het jaar de
mogelijkheid om u gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent mogelijke
belastingbesparingen.


Jaarlijkse cijfers

Naast de periodieke cijfers die u vooral voor uw eigen bedrijfsvoering nodig hebt, dient u jaarlijks
aangifte inkomstenbelasting te doen. Als bijlage bij uw belastingaangifte, maar ook ten behoeve van
bijvoorbeeld de bank, heeft u een ' Jaarrekening' nodig.
De Jaarrekening bestaat uit de Winst- en Verliesrekening (omzet, kosten en winst) en uw Balans
(bezittingen en schulden). Wij stellen de Jaarrekening voor u samen, vandaar dat in de Jaarrekening
ook een ' samenstellingsverklaring'  van ons is opgenomen zodat de Belastingdienst en/of de bank
kan zien wie de Jaarrekening voor u heeft samengesteld.