Home
The causes and effects of Smog
Belastingen
How Acid Rain is formed and how to reduce it
Administratie
The main producers of poluting gasses
Bedrijfsadvies
GM crops are they safe
Freelance
A place to leave you comments on this layout
Particulieren
Back to the list of layouts page
Back to the Site Home Page
Nieuws
My first example of the fixed width layout with header and footer
My second example of the semi-fluid layout with header, footer and two columns
Contact
helpende hand
Uw helpende hand

My last example of the semi-fluid layout with header, footer and four columns

Altijd vernieuwend en informatief!     

Nieuws    

Met ingang van 01-01-2012 zijn BELL Financial Services en BELL Administratie samengevoegd en gaan wij verder als
BELL Financial Services vof.
Uiteraard veranderd er voor onze opdrachtgevers niets.
Wij zullen u op dezelfde vertrouwelijke en persoonlijke wijze van dienst blijven zijn.


Belastingplan 2012
(20 september 2011)

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.
In het Belastingplan wordt onder andere voorgesteld om 7 van de 22 rijksbelastingen af te schaffen. Dit betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel en een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Het gaat om de de volgende belastingen:
- afvalstoffenbelasting, per 1 januari 2012
- grondwaterbelasting, per 1 januari 2012
- verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, per 1 januari 2013
- verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, per 1 januari 2013
- verpakkingenbelasting, per 1 januari 2013
- belasting op leidingwater, per 1 januari 2013
- Eurovignet, per 1 januari 2013
- Zelfstandigenaftrek
Een andere vereenvoudigingmaatregel is het omzetten van de zelfstandigenaftrek, die nu bestaat uit 8 schijven, in een vaste basisaftrek. Ook komt er een extra Research & Developmentaftrek voor de kosten en investeringen die innoverende bedrijven maken bij onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten.
- Autobelastingen
Op het gebied van de autobelastingen wordt voorgesteld de CO²-schijfgrenzen voor de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (BPM) en de bijtelling auto van de zaak jaarlijks aan te scherpen. Hierdoor worden de belastinginkomsten meer solide. Ook wordt de prikkel groter voor autofabrikanten om in de toekomst steeds zuiniger auto's op de Nederlandse markt aan te bieden.
- Fraude
Om fraude effectief te kunnen bestrijden wordt onder andere voorgesteld om belastingteruggaven en toeslagen voortaan op 1 bankrekeningnummer van de belastingplichtige over te maken. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat fraudeurs zich de identiteit van een ander aanmeten, en daarmee de schatkist benadelen.

Meer informatie
Een overzicht van alle voorstellen in het Belastingplan 2012 vindt u op www.rijksoverheid.nl/belastingplan2012. Het Belastingplan 2012 is een wetsvoorstel dat nog goedgekeurd moet worden door de Eerste en Tweede Kamer.
Salarisadministratie (5 november 2010)
Vanaf heden kunnen wij ook uw salarisadministratie voor u verzorgen. Wij hebben gekozen voor de landelijke gerenomeerde online salarisverwerker NMBRS, waarmee wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Daarmee bent u verzekerd van voldoende kennis en capaciteit op het gebied van salarisadministratie, terwijl u toch bij ons als vast aanspreekpunt terecht kunt.
En dat alles tegen scherpe tarieven!

Voor iedere ondernemer is het van belang om de administratie op orde te houden.
Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, maar vooral ook om overzicht te houden over je eigen zaak en om ervoor te zorgen dat je boekhouder zo makkelijk en snel mogelijk je administratie kan verwerken, zodat dat uiteindelijk weer kosten bespaart.   <<download handleiding inrichten administratie>>

Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010, de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, de Fiscale Onderhoudswet 2010 en de Wet afschaffing vliegbelasting. Op 15 december 2009 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe Successiewet. In dit persbericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2010.  <<lees verder>>

De Belastingdienst controleert al geruime tijd intensief bij autohandelaren.  Het blijkt dat zij de margeregeling en het 0%-tarief soms ten onrechte toepassen. De Belastingdienst geeft een aantal aanvullingen en verduidelijkingen van deze regelingen.  <<lees verder>>

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2010 aan (23 nov 2009)
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2010. De maatregelen zijn vooral gericht op meer, makkelijker en innovatief ondernemen.    <<lees verder>>
---------- * ----------


Belastingplan 2010; wijziging bijtelling auto van de zaak (07 okt 2009)
Tot en met 2009 geldt de regeling dat voor auto's van de zaak ouder dan 15 jaar de bijtelling over de economische (lees; marktwaarde) geldt.
Volgens het gepresenteerde Belastingplan 2010 geldt vanaf 01-01-2010 dat echter alleen voor auto's ouder dan 25 jaar.
Indien u dus een auto van de zaak heeft welke ouder dan 15 jaar is maar jonger dan 25 jaar, dan geldt voor u vanaf 01-01-2010 een bijtelling van 25% over de cataloguswaarde (lees; nieuwwaarde) van de auto. Dit betekent uiteraard een fors nadeel. Het loont in dat geval om uw auto voor 01-01-2010 te verkopen. Let wel op: u kunt uw auto niet 'zomaar' aan uzelf als privepersoon verkopen. Dit kan alleen als er een duidelijke reden voor is. Of wijziging van het belastingregime als een geoorloofde reden gezien kan worden is is nog niet bekend. Indien u echter met de betreffende auto (beduidend) minder zakelijk gaat rijden, dan is dat wel een geldige reden.

In verband met de crisis heeft de overheid besloten een aantal fiscale maatregelen in te voeren voor ondernemers. Een van die maatregelen is dat u investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (uitgezonderd o.a. personenauto's en onroerend goed) in 2009 willekeurig mag afschrijven tot maximaal 50% en in 2010 nog eens 50%.
Het kan dus fiscaal zeer aantrekkelijk zijn om in 2009 een investering te doen. De verplichting dient in 2009 aangegaan te worden en u kunt niet meer afschrijven in 2009 dan dat u daadwerkelijk betaald heeft. Tijdens prinsjesdag heeft de minister overigens aangekondigd deze regeling voor 2010 ook te willen handhaven. het kabinet dient hier echter nog een definitief besluit over te nemen..

---------- * ----------
Lager BTW tarief voor schilder en stucadoor  (16 sept 2009)
Het BTW tarief voor schilders en stucadoor voor woningen ouder dan 2 jaar gaat omlaag naar 6%...

---------- * ----------
Door belastingdienst gehanteerde rentepercentages (1 juli 2009)
---------- * ----------